Zastupování před soudy a správními orgány

Zastupování v občanskoprávních řízeních všech typů, zastupování v trestních řízeních, zastupování ve správních řízeních, zastupování v přestupkových řízeních, vymáhání pohledávek, exekuční řízení, insolvenční řízení a oddlužení