Cena

Výši odměny a způsob jejího určení je vždy dána dohodou mezi advokátem a klientem.

Otázku ceny za poskytované právní služby s Vámi sjednám vždy na počátku spolupráce prostřednictvím písemné smlouvy. Mým cílem je klientům v prvé řadě poradit a pomoci, proto se snažím, aby mé právní služby byly finančně dostupné širokému okruhu osob.

Odměnu sjednávám zpravidla v hodinové sazbě, která nejlépe zohlední časovou a odbornou náročnost zadání.

Odměnu je dále možné v konkrétním případně dohodnout dle advokátního tarifu, vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.

V rámci sepisu smluv nebo v některých dalších případech je možno odměnu sjednat pevnou částkou za vyřízení celé věci.

Nejsem plátce DPH, tedy cena právních služeb není o DPH navyšována.