O mně

Jsem absolventkou Právnické fakulty a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Od roku 2007 působím v advokacii, nejprve v pozici advokátní koncipientky v advokátní kanceláři v Jihlavě, od roku 2011jako advokátka.

Sídlo mé advokátní kanceláře je v Pelhřimově, ale právní služby poskytuji po celé Vysočině, případně i kdekoliv jinde na území České republiky.

Ve své praxi se zaměřuji na občanské, rodinné, pracovní, obchodní a trestní právo, ale služby poskytuji i v dalších odvětvích práva. Zastupuji klienty před soudy, správními orgány, orgány činnými v trestním řízení.

Právní služby nabízím jak fyzickým osobám, tak obchodním společnostem, příspěvkovým a neziskovým organizacím.

Ke každému klientovi přistupuji individuálně s ohledem na jeho konkrétní požadavky a zájmy.

O mně