Rodinné právo

Rozvod manželství, úprava vztahů k nezletilým dětem, výživné, styk s dětmi, vypořádání společného jmění manželů, manželské majetkové právo, opatrovnictví, výživné pro zletilé děti, rozvedeného manžela, neprovdané matky,...