Právo nemovitostí

Kupní smlouvy, darovací smlouvy, úschova finančních prostředků, zástavní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy o převodu družstevního podílu, nájemní smlouvy, katastrální řízení, stavební řízení, ...