Občanské právo

Veškeré typy smluv, vymáhání pohledávek, náhrada škody, sousedské spory, ochrana spotřebitele, vypořádání spoluvlastnictví, dědické řízení, ...